موارد یافت شده ۱۰ مورد
  • کولر گازی

اسپیلیت دومنظوره CS-A24

تهویه هوای مطبوع با اسپیلیت سرمایشی و گرمایشی

نا موجود

اسپیلیت دومنظوره CS-A18

تهویه هوای مطبوع با اسپیلیت سرمایشی و گرمایشی

نا موجود

اسپیلیت دومنظوره CS-A12

تهویه هوای مطبوع با اسپیلیت سرمایشی و گرمایشی

نا موجود

اسپیلیت دومنظوره CS-A9

تهویه هوای مطبوع با اسپیلیت سرمایشی و گرمایشی

نا موجود

اسپیلیت تک منظوره CS-C24TKF-2

تجربه سرمایش بی مانند و فوق العاده با کولرگازی فوق استوایی پاناسونیک

نا موجود

اسپیلیت تک منظوره CS-C18TKF-2

تجربه سرمایش بی مانند و فوق العاده با کولرگازی فوق استوایی پاناسونیک

نا موجود

اسپیلیت تک منظوره CS-PC30

تجربه سرمایش بی مانند و فوق العاده با کولرگازی فوق استوایی پاناسونیک

نا موجود

اسپیلیت تک منظوره CS-PC24

تجربه سرمایش بی مانند و فوق العاده با کولرگازی فوق استوایی پاناسونیک

نا موجود

اسپیلیت تک منظوره CS-PC18

تجربه سرمایش بی مانند و فوق العاده با کولرگازی فوق استوایی پاناسونیک

نا موجود

اسپیلیت تک منظوره CS-PC12

تجربه سرمایش بی مانند و فوق العاده با کولرگازی فوق استوایی پاناسونیک

نا موجود