موارد یافت شده ۹ مورد
  • کولر گازی

اسپیلیت دومنظوره CS-A24

تهویه هوای مطبوع با اسپیلیت سرمایشی و گرمایشی

۴۷,۵۰۰,۰۰۰ ریال

اسپیلیت دومنظوره CS-A18

تهویه هوای مطبوع با اسپیلیت سرمایشی و گرمایشی

۳۷,۹۰۰,۰۰۰ ریال

اسپیلیت دومنظوره CS-A12

تهویه هوای مطبوع با اسپیلیت سرمایشی و گرمایشی

۲۸,۷۰۰,۰۰۰ ریال

اسپیلیت دومنظوره CS-A9

تهویه هوای مطبوع با اسپیلیت سرمایشی و گرمایشی

۲۳,۸۰۰,۰۰۰ ریال

اسپیلیت تک منظوره CS-PC12

تجربه سرمایش بی مانند و فوق العاده با کولرگازی فوق استوایی پاناسونیک

نا موجود

اسپیلیت تک منظوره CS-PC18

تجربه سرمایش بی مانند و فوق العاده با کولرگازی فوق استوایی پاناسونیک

نا موجود

اسپیلیت تک منظوره CS-PC24

تجربه سرمایش بی مانند و فوق العاده با کولرگازی فوق استوایی پاناسونیک

نا موجود

اسپیلیت تک منظوره CS-PC30

تجربه سرمایش بی مانند و فوق العاده با کولرگازی فوق استوایی پاناسونیک

نا موجود

اسپیلیت تک منظوره CS-PC36

تجربه سرمایش بی مانند و فوق العاده با کولرگازی فوق استوایی پاناسونیک

نا موجود