موارد یافت شده ۴ مورد
  • مخلوط کن دستی (بلندر)

مخلوط کن دستی پاناسونیک MX-S401

مخلوط کن دستی پاناسونیک MX-S401

نا موجود

مخلوط کن دستی پاناسونیک MX-SS40

مخلوط کن دستی پاناسونیک MX-SS40

نا موجود

مخلوط کن دستی پاناسونیک MX-SS1

مخلوط کن دستی پاناسونیک MX-SS1
سه کاره پاناسونیک ( کوبیدن ، خرد کردن ، همزن )

نا موجود

مخلوط کن دستی پاناسونیک MX-GS1

مخلوط کن دستی پاناسونیک MX-GS1

نا موجود