موارد یافت شده ۵ مورد
  • مخلوط کن

مخلوط کن پاناسونیک MX-J18G

مخلوط کن پاناسونیک MX-J18G
J18G مخلوط کن حرفه‌ایی پاناسونیک با قدرت 450 وات و پارچ شیشه‌ایی

نا موجود

مخلوط کن پاناسونیک MX-GX1571

مخلوط کن پاناسونیک MX-GX1571
1571 مخلوط کن دو سرعته با پارچ شیشه‌ایی به همراه دو عدد آسیاب

نا موجود

مخلوط کن پاناسونیک MX-GX1521

مخلوط کن پاناسونیک MX-GX1521
1521 مخلوط کن دو سرعته به همراه دو عدد آسیاب

نا موجود

مخلوط کن پاناسونیک MX-GX1061

مخلوط کن پاناسونیک MX-GX1061
1061 مخلوط کن یک سرعته با پارچ شیشه‌ایی به همراه یک عدد آسیاب

نا موجود

مخلوط کن پاناسونیک MX-GX1021

مخلوط کن پاناسونیک MX-GX1021

1021 مخلوط کن یک سرعته به همراه دو عدد آسیاب

نا موجود