اخبار و رویدادها

انتخاب گروه :

گردهمایی فروشندگان و نمایندگان پاناسونیک در تبریز
۲ / ۱۱ / ۱۳۹۵
شرکت آژندقشم نمایندگی رسمی محصولات پاناسونیک با گارانتی آژندسرویس در ادامه برنامه‌های توسعه بازار و خدمات‌رسانی محصولات پاناسونیک سمینار مربوط به نمایندگان این برند را در تبریز برگزار کرد.
گردهمایی پاناسونیک همراه با آژندسرویس مورخ 29 دیماه 1395 در هتل پتروشیمی تبریز با جمع کثیری از نمایندگان و دستاندرکاران برند پاناسونیک در دو بخش برگزار شد.
بخش اول با برنامه آموزش تکنینک‌های فروش و بازاریابی برای جمعی از فروشندگان نهایی شمال غرب کشور برگزار شد.
در بخش دوم با مدعوینی از مناطق آذربایجان شرقی و غربی همراه بود. این بخش با معرفی برنامه‌های آتی شرکت آژندقشم در این مناطق برگزار شد و از جمله آنها می‌توان به تمرکز ویژه شرکت آژندقشم به پتانسیل موجود در این استانها و تبریز اشاره کرد.
در پایان نیز جناب آقای آرمان محسن زاده مدیر عامل شرکت آژندقشم به اهمیت گارانتی در فروش محصولات اشاره کردند و با توجه به قرارگیری تبریز در  منطقه آزاد، ارائه خدمات منسجم محصولات پاناسونیک با گارانتی آژندسرویس را یکی از نقاط تمایز آن عنوان کردند.
تصاویر
بخش آموزشی تکنیک های فروش و بازاریابی
فروشندگان در برنامه آموزشی فروش پاناسونیک
سمینار پاناسونیک در تبریز
سمینار آژندسرویس در تبریز
آقای آرمان محسن زاده مدیر عامل آژندقشم در اختتامیه گردهمایی پاناسونیک در تبریز