اسامی برندگان هفته دوم قرعه کشی اسامی برندگان هفته دوم قرعه کشی
برندگان هفته دوم قرعه کشی هر ساعت یک جایزه مشخص شدند.
دانشجوی 22 ساله برنده اولین خودروی هیبریدی
طی برگزاری مراسم قرعه‌کشی یکدستگاه خودروی هیبریدی، آقای محمد علی نژادی دانشجوی 22 ساله تهرانی برنده شد.
دانشجوی 22 ساله برنده اولین خودروی هیبریدی