مراسم اختتامیه جشنواره هر ساعت یک جایزه مراسم اختتامیه جشنواره هر ساعت یک جایزه
مراسم اختتامیه جشنواره "هرساعت یک جایزه، هر ماه یک خودرو" در تاریخ 4 خرداد 96 در هتل اسپیناس پالاس برگزار شد.
اسامی برندگان هفته ششم، هفتم و هشتم
برندگان دو هفته پایانی بهمن ماه و هفته اول اسفندماه مشخص شدند
اسامی برندگان هفته ششم، هفتم و هشتم